März 11, 2023
Von Autonom Organisering
2,249 ansichten

Eon höjer priserna med 13% i Malmö och Burlöv efter att ha backat från en utlovad höjning på 20%. Men 13% är inte bättre. Eon höjer priserna trots att de framförallt bränner avfall för att skapa energi, något som inte ökat i pris. Energipriserna driver i sin tur upp hyror, butikspriser och inflationen. De blir rikare och vi blir fattigare. 
Samtidigt öppnar Eon för att bränna olja i Heleneholmsverket trots att det finns nog med energi för samhället, men på grund utav EU:s frihandelsregler så säljs el på en gemensam kapitalistisk marknad som framförallt drivs av stora företags behov snarare än hushållens, vare sig dessa ligger i Sverige eller utomlands. Klimatkatastrof och utsugning går alltså hand i hand i denna situation. Problemet ligger i kapitalismens natur att vinstmaximera. 
Lösningen är att expropriera Eon, dvs. att lägga ägandet i allas händer. Ett gemensamt, socialt ägande skulle öppna upp möjligheten att producera utifrån helt andra logiker och prioriteringsar; bortom företagens vinstlogik skulle vi instället kunna välja att producera och distribuera efter människors faktiskt behov. Ett gemensamt övertagande av företag som Eon låter oss planera en hållbar värld där plånboken inte bestämmer hur kallt ditt hem är eller huruvida planeten är värd att offra i jakten på vinst. När vi säger expropriera menar vi inte förstatligande, vi menar att vi kan förvalta det gemensamt, bortom stat och kapital.
Ett sådant övertagande bör inte heller bara begränsa sig till Eon. Som vi nämnt ovan ligger problemet i den kapitalistiska marknaden och produktionen. Det berör t.ex. elkonsumptionen hos stora företag och kapitalismens behov av att hela tiden producera mer av allt. För att undvika klimatkatastrof och skapa ett gott liv för alla behöver vi göra all produktion gemensam. 
Vi måste organisera oss för att detta ska ske. Många har protesterat mot Eons prishöjningar men bara med att försöka vädja till Eons goda samvete. Men i kapitalistiska företag finns det inget utrymme för moraliska frågor. De talar ett språk. Profitens. 
Den kortsiktiga lösningen att neka prishöjningarna. Det innebär att protestera och lyfta frågan, att bygga en rörelse för att i slutändan göra en prisstrejk, att vi kollektivt vägrar betala prishöjningarna. I Storbritannien har blotta hotet om en prisstrejk mot elbolagen inneburit att sänkta elpriser. Historiskt har det praktiserats i Sverige av arbetarrörelsen i början på 1900-talet och inspirerat senare hyresstrejker och hyresgästföreningar. 
Autonom OrganiseringQuelle: Autonomorganisering.noblogs.org