April 2, 2021
Von Autonomen Brabant
270 ansichten


Op dinsdag 16 februari was het paniek en feest in Nederland. De rechter had besloten dat de avondklok niet op goede rechtelijke basis ingevoerd was en dus per direct moest worden afgeschaft. Paniek voor mensen die zich zorgen maken over corona en feest onder de corona ontkenners. En afgelopen woensdag gebeurde er in België hetzelfde. De rechter zet een streep door de corona maatregelen en mensen zijn verdeeld. Maar zijn wij als anarchisten dan niet blij met het feit dat er minder regels worden opgelegd? Dat is toch waar wij voor staan? Vrijheid en je eigen keuzes maken, zonder dat overheid, politie of wie dan ook zich daarmee bemoeid.

Het is zeker waar dat anarchisme staat voor vrijheid, maar wel vrijheid vanuit jezelf, dus van onderaf. Dankbaarheid tonen voor een regering die eerst regels opgeld en vervolgens weer weghaalt, dat past niet. We zouden helemaal geen regering nodig moeten hebben die ons verteld wat we wel en niet mogen doen in tijden van een pandemie. Mensen zouden uit zichzelf binnen willen blijven om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. En handhaving van opgelegde regels is daarbij dus net zo overbodig. Uit jezelf dingen willen doen om de verspreiding tegen te gaan is veel krachtiger dan als er van bovenaf word verteld wat je wel of niet moet doen om verspreiding tegen te gaan.

Dat we willen helpen om verspreiding van corona tegen te gaan vloeit voort uit een andere anarchistische principe. Het gaat ons niet enkel om vrijheid. Het gaat ons tegelijk ook om solidariteit, wederzijdse ondersteuning en dergelijke. Dat we niet alleen onszelf, maar vooral ook elkaar, willen behoeden tegen besmetting, hoort vanzelfsprekend te zijn. Dat we fysiek afstand houden, wegblijven uit riskante drukte en dergelijke, en een mondkapje opdoen, is helemaal prima. Dat we daartoe verplicht worden door een staat, met rechters, politie, boa’s en boetes
 dat is helemaal niet prima.

Dat we dankbaar gaan zitten wezen als rechter en overheid eens een gunstig besluit nemen, is dus helemaal niet vanzelfsprekend, De macht die ene avondklok kan opheffen is dezelfde macht die haar kan doorvoeren, En die macht is nooit en te nimmer onze vriend. Natuurlijk stellen we soms eisen aan de macht, van loonsverhoging tot en met opheffing van het kraakverbond. Maar als de macht zo’n eis inwilligt zeggen we dankjewel, niet tegen die macht maar tegen alle mensen die de macht zo stevig onder druk hebben gezegd dat de macht overslag is gegaan.

Een rechter die een streep door de corona regels zet lijkt dus fijn, maar als je beter kijkt naar de machtsstructuur, zie je dat de rechter op dezelfde plaats zit als de regering en we dus ook de autoriteit van een rechter niet accepteren!

Hou vol, blijf gezond, zorg voor elkaar en blijf vooral ook ongehoorzaam!

Autonomen Brabant
Quelle: Autonomenbrabant.blackblogs.org